Vuokraehdot

Vuokra- & sopimusehdot

1.Komero ja sen kunto sekä säilytettävät tavarat

Komero vuokrataan siinä kunnossa, kun se on vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä. Komero on tarkoitettu kappaletavaran varastointiin.

Komerossa ei saa varastoida räjähteitä tai helposti/itsestään syttyviä materiaaleja, ympäristölle ja terveydelle vaarallisia tai haittaa aiheuttavia aineita tai nesteitä eikä pilaantuvia eloperäisiä aineita tai voimakasta hajua aiheuttavia aineita.

Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan vuokralaiselle osoitetussa komerossa.

Tavaroiden säilytys varastohallin käytävillä on kielletty. Esineiden kiinnittäminen komeron seiniin, lattiaan tai kattoon on kielletty ja esim. mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Komeron ja varastohallin seiniin, lattioihin tai kattoon ei saa kirjoittaa tai piirtää eikä liimata mitään. Vuokra-ajan päättyessä komero tulee vapauttaa samassa kunnossa kuin se oli vuokrattaessa. Asiaton oleskelu, tupakointi, yöpyminen tai moottoreiden käyttö komerossa tai varastohallissa on ehdottomasti kielletty.

2. Lämmitys, sähkö ja aukioloajat

Lämmitys ja valaistus sisältyvät vuokraan. Muusta energian käytöstä on sovittava erikseen. Varastotilat on käytössä joka päivä klo 7.00-22.00.

3. Lukitus, vakuutukset ja vuokranantajan vastuu

Vuokralainen saa vuokrasopimuksen allekirjoitettua/vuokran maksettua käyttöoikeuden varastohallin ulko-oveen. Ulko-oven ja varastohallin nosto-oven lukitukset tulee varmistaa aina lähtiessään varastohallilta.

Vuokralainen vastaa omaisuutensa vakuuttamisesta ja komeron lukitsemisesta riippulukolla.

Vuokranantajalla on oikeus lukita vuokralaisen lukitsematta jätetty komero. Vuokranantaja perii vuokralaiselta aiheutuneet kulut.

4. Vuokrasopimus

Vuokrasopimus tehdään vähintään 2 kk:n mittaisena. Vuokra-aika ei ole sidottu kalenterikuukauteen.

Määräaikainen vuokrasopimus alkaa ja päättyy sopimuksessa mainittuna päivänä.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus jatkuu niin kauan, kunnes toinen osapuoli irtisanoo sen 1 kk:n irtisanomisajalla.

5. Vuokran maksu ja takuuvuokra

Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa aina kuukausi etukäteen vuokrasopimuksessa määritellylle tilille. Maksupäivä kuukaudessa on sama mikä on sopimuksen alkamispäivä. Ensimmäisen kuukauden vuokranmaksun yhteydessä maksetaan takuuvuokra, joka on komeron yhden kuukauden vuokra. Takuuvuokralla kuitataan asiakkaalle maksetuksi viimeisen kuukauden vuokra sopimuksen päättyessä.

Myöhästyneestä vuokrasta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko ja huomautusmaksu 5 €.

6. Sopimuksen siirtäminen ja vuokralaisen yhteystiedot

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta.

Vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa vuokranantajalle voimassaolevat yhteystietonsa ja niiden muutokset viipymättä.

7. Sopimusrikkomukset

Mikäli vuokralainen rikkoo sovittuja vuokraehtoja tai toiminnallaan aiheuttaa muutoin vaaraa, vahinkoa tai haittaa muille vuokralaisille, varastotiloille tai vuokranantajalle, on vuokranantajalla oikeus välittömästi purkaa vuokrasopimus ja sulkea vuokralaisen käyttöoikeus varastotilaan sekä tarvittaessa poistaa vuokralaisen kustannukselle komerosta vaaraa aiheuttavat tavarat tai aineet.

Mikäli vuokraa ei ole maksettu kahden (2) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus

  • realisoida kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat
  • käyttää realisointitulostus vuokrarästien ja myyntikulujen maksamiseen

Mahdollisen ylijäämän vuokranantaja voi tilittää vuokralaisen osoittamalle tilille, kun vaatimus ja tilitiedot on toimitettu kolmen (3) kuukauden kuluessa tavaroiden realisoinnista. Määräajan jälkeen vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia korvausta ylijäämästä.

Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tms. aiheuttamista vahingoista tai viivästyksistä Force major periaatteiden mukaisesti.